This website uses cookies. The third part cookies used on this website are used to gather information about how people navigate the site. If you continue to use our website, you accept the use of cookies. Find out more about cookies used on vestas.com and how to delete them here. Cookies

EnVentus™ platform

EnVentus™ representerar nästa generation i utvecklingen av vindkraftverk. Det är utifrån denna plattform nya versioner kommer att skapas. För att EnVentus™ ska kunna passa ihop med en rad olika vindkraftverkskonfigurationer är systemdesignen modulbaserad, så att specialanpassnings- och marknadskrav kan uppfyllas på ett mer effektivt sätt. Tillsammans med Vestas omfattande portfölj med lösningar kan de olika EnVentus™-versionerna maximera potentialen för varje unik vindkraftsanläggning.

EnVentus™ förverkligar en vision om att koppla samman den bästa ingenjörskonsten från Vestas. EnVentus™ bygger på 100 GW beprövad och testad teknik och syftar till att säkra en fortsatt ledande ställning. Med hjälp av teknik och erfarenheter från både land- och havsbaserad vindkraft kombineras avancerad, beprövad systemdesign i EnVentus™-plattformen. Plattformen är utformad så att beprövad systemdesign från 2 MW-plattformen, 4 MW-plattformen och 9 MW-plattformen kopplas samman.

I EnVentus™-plattformens arkitektur ingår en fullskalig omriktare, som sedan tidigare ingår i 4 MW-plattformen, och som kan uppfylla komplexa och varierande nätrelaterade behov på lokala marknader. Den fullskaliga omriktaren kombineras med en permanent magnetgenerator för maximal systemeffektivitet och balanseras av en drivlina med medelhastighet. Drivlinan, som återfinns i 9 MW-plattformen, används i EnVentus™ och är optimerad för att minska strukturell belastning och har valts baserat på sin mekaniska robusthet och flexibilitet. I kombination med avancerade lasthanteringsstrategier möjliggör EnVentus™-plattformen placering under alltmer komplexa projektförhållanden.

4 MW platform

Vår 4 MW plattform är designad för ett brett spann av vind- och siteförhållande, både på land och till havs, vilket möjliggör blandade turbintyper på din site eller i din siteportfölj. Detta säkerställer industriledande tillförlitlighet, brukbarhet och exceptionell energiutvinning.

4 MW plattformen introducerades 2010 med lanseringen av V112-3.0 MW®. Sedan dess har över 19 GW av 4 MW plattformar installerats både på land och till havs över hela världen, och utvecklats till en av de mest populära plattformarna i vår portfölj.

Rotordiametern varierar mellan 105 till 150 meter och den nominella energiproduktionen är upp till 4.2 MW. Användandet av välbeprövad teknologi, som full scale converter, gör att 4 MW plattformen möter de mest krävande elnätskrav och levererar enastående energiutdelning under alla väderförhållande.

Large Diameter Steel Towers (LDST) finns också tillgängliga för att optimera den årliga energi produktionen på siter med låg vind.

4 MW plattformen kombinerar Vestas tidigare meriter med våra kontinuerliga förbättringsinsatser i att optimera våra produkter. Detta gör plattformen till det självklara valet för kunder som vill kombinera pålitlighet med prestanda.

Du kan välja mellan följande varianter av 4 MW plattformar:

Vestas | 3 MW Platform
Vestas | 2 MW Platform

2 MW plattform 

Vår 2 MW-plattform erbjuder branschledande pålitlighet, underhållssmidighet, tillgänglighet och är en av de mest betrodda plattformarna på marknaden.

Med det senaste tillägget av rotorstorlekar, erbjuder 2 MW-plattformen ett konkurrenskraftigt urval av vindkraftverk för alla vindsegment.

Plattformens förutsägbarhet tillåter kunden att skapa sig en säker framtidsbild.

Den välbeprövade designen försäkrar låga energikostnader för svaga, mellan och starka vindar för landbaserade parker, även under extrema förhållanden.

Med mer än 15 000 st. 2 MW-vindkraftverk installerade sedan 2002, har 2 MW-plattformen blivit en av de mest populära plattformarna i vår portfolie.