This website uses cookies. The third part cookies used on this website are used to gather information about how people navigate the site. If you continue to use our website, you accept the use of cookies. Find out more about cookies used on vestas.com and how to delete them here. Cookies

Rotorblad

Under ditt vindkraftverks livscykel är det utan tvekan rotorbladen som får ta emot det mesta av naturens krafter. Vare sig det handlar om blixtnedslag eller flygande bråte under storm.

Att skydda dina komponenter från att utveckla allvarliga skador är avgörande för att säkra ditt business case. Inspektioner är ett precist och billigt sätt att bedöma hur du proaktivt kan minimera eller till och med förhindra allvarliga skador på dina komponenter. Tidig upptäckt av potentiella skador bidrar till att förlänga turbinens livstid.

Högkvalitativa, flexibla inspektionsmetoder

Beroende på turbinegenskaper, kundpreferenser och ställförhållanden, erbjuder Vestas ett brett spektrum av inspektionsmetoder för att bedöma både Vestas och icke-Vestas turbiner (Multibrand). Dessa metoder innefattar kamera, teleskop, endoskop, drönar-teknik och programvaruanalys.


Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill ha en offert för inspektioner, reparationer eller nya blad.