This website uses cookies. The third part cookies used on this website are used to gather information about how people navigate the site. If you continue to use our website, you accept the use of cookies. Find out more about cookies used on vestas.com and how to delete them here. Cookies

Rotorblad

Under ditt vindkraftverks livscykel är det utan tvekan rotorbladen som står emot mest av naturens krafter. Vare sig det handlar om blixtnedslag eller flygande bråte under storm.

Detta innebär att de kommer utsättas för produktionspåverkande slitage under sin livstid. Därför erbjuder Vestas bladprogram, allt för att dina blad ska vara i optimalt skick.

Kontakta oss gärna med frågor eller om du vill ha en offert, både kring reparationer och nya blad.